2012-07-04

 

Vi vill flagga för att guldpriset kan vara påväg uppåt, främst på grund av en stigande dollarkurs.

Detta gör att vissa priser kan komma att justeras i efterhand, de flesta ringar ligger dock kvar på samma pris. Självklart gäller fortfarande full avbeställningsrätt om ni inte godkänner det nya priset, allt för att vi ska kunna hålla så låga mariginaler som möjligt.